A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Alodia

The first name Alodia is of Anglo Saxon origin. It is often a girl name. It has the following meaning(s):

Anglo Saxon: Rich

Similar Names

Alda | Aldea | Aleda | Aletia | Alida | Alodie | Althia | Alyda |

Additional Names

Naphtali | Panagiota | Peggy | Imtiaaz | Aziz | Sinai | Colyer | Dane | Kort | Kasia | Fingula | Gatha | Zeke | Bonny | Donnel |