A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Aletia

The first name Aletia is of Spanish origin. It is often a girl name. It has the following meaning(s):

Spanish: Honest

Similar Names

Aletta | Aleda | Aleta | Aletea | Aletha | Alethea | Aletheia | Alethia | Alita | Alithia |

Additional Names

Apelahama | Amlawdd | Esbjorn | Prenia | Cristofor | Forbia | Eliezer | Jatin | Sealey | Vlad | Gabbatha | Kane | Dionysius | Boyne | Alrigo |