A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Alexas

The first name Alexas is of Shakespearean origin. It is often a boy name. It has the following meaning(s):

Shakespearean: 'Antony and Cleopatra'. Attendant on Cleopatra

Similar Names

Aleka | Alekos | Alex | Alexei | Alexi | Alexio | Alexis | Alexa | Alexia | Alkas |

Additional Names

Farren | Josu | Serge | Salahuddin | Allys | Sulaiman | Ra'isa | Siloe | Ariel | Sandrine | Resi | Kermeilde | Leocadie | Ater | Carlynn |