A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Yoki

The first name Yoki is of Native American origin. It is often a girl name. It has the following meaning(s):

Native American: Rain (Hopi)
Native American: Rain,Blue Bird on the Messa

Similar Names

Yokio | Yoko | Yoshi | Yuki | Yukio | Yuko | Yogi |

Related Names

Yokio  (Japanese)
Boy Who Goes His Own Way, Ambitious (Yuki, Yukiko)

Additional Names

Padraic | Sujata | Qing | Dracon | Azure | Ame | Jacoba | Epena | Pellikita | Nahele | Dryden | Leia | Autumn | Hova | Alberto |