A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Yasuo

The first name Yasuo is of Japanese origin. It is often a boy name. It has the following meaning(s):

Japanese: Peaceful One
Japanese: Tranquility

Similar Names

Yago | Yas | Yasha | Yusua | Yaqu' | Yasu | Yash |

Additional Names

Nadie | Jaya | Trisha | Gethin | Aina | Geraldo | Remi | Surya | Lorenzo | Chalcol | Jeremy | Tuesday | Lani | Piyush | Hal |