A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Porteur

The first name Porteur is of French origin. It is often a boy name. It has the following meaning(s):

French: Gatekeeper

Similar Names

Peredur | Porter | Portier |

Additional Names

Nansen | Pierro | Wanahton | Hezekiah | Mikaia | Adrian | Ciara | Irpeel | Maurina | Siba | Deina | Liberty | Yedidyah | Charybdis | Jaspar |