A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Munroe

The first name Munroe is of Latin, Scottish origin. It is often a boy name. It has the following meaning(s):

Latin: From the Red Marsh
Scottish: Man from Ro

Similar Names

Monroe | Munro | Muire |

Additional Names

Raul | Albertina | Adon | Eustasius | Homam | Jorge | Ihsan | Benjamin | Shaye | Shiv | Pathrusim | Stasio | Pantxike | Rosamonde | Binh |