A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Karis

The first name Karis is of Greek origin. It is often a girl name. It has the following meaning(s):

Greek: Grace
Greek: Grace. Phonetic Variant of Charis
Greek: Graceful

Similar Names

Karcsi | Karik | Keros | Kiros | Kris | Kriss | Kyros | Kairos | Karasi | Karisa |

Related Names

Karisa  (Greek)
Very Dear
Karisma  (English)
Favor; Gift;Carisma
Karisma  (Hindu)
Wink, Glance
Karissa  (Greek)
Very Dear
Karissa  (Latin)
Very Dear

Additional Names

Albion | Lynet | Zula | Sebat | Devanna | Clustfeinad | Hieronymus | Inga | Catarina | Darice | Nicci | Harmoni | Shamira | Carla | Persephone |