A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Kalinda

The first name Kalinda is of Hindu, Sanskrit origin. It is often a girl name. It has the following meaning(s):

Hindu: Sun
Hindu: The Sun (Kalina, Kaleena)
Hindu: The Sun
Sanskrit: The Sun. A Hindu Mythological Reference to the Mountains of Kalinda or the Sacred Kalindi River

Similar Names

Kalanit | Kalindi | Kalynda |

Related Names

Kalindi  (Sanskrit)
The Sun. A Hindu Mythological Reference to the Mountains of Kalinda or the Sacred Kalindi River
Kalynda  (Sanskrit)
The Sun. A Hindu Mythological Reference to the Mountains of Kalinda or the Sacred Kalindi River

Additional Names

Malaika | Ffanci | Vsndyke | Baghel | Bromius | Erlene | Zttka | Hansel | Dibzahab | Donatello | Koenraad | Hampton | Totie | Jorian | Wakiza |