A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Ishfaaq

The first name Ishfaaq is of Muslim origin. It is often a boy name. It has the following meaning(s):

Muslim: Variant of Ishfaq: Compassion. Kindness

Similar Names

Ishbak | Ishfaq |

Additional Names

Xenophon | Russel | Arlo | Aubrey | Radka | Abdel Mufi | Chinua | Edwin | Spalding | Aquilina | Azelia | Daracha | Markos | Nada | Mairia |