A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Delano

The first name Delano is of Celtic/Gaelic, French, Irish, Gaelic origin. It is often a boy name. It has the following meaning(s):

Celtic/Gaelic: Dark
French: From the Elder Tree Grove
Irish: From the Elder Tree Grove
Gaelic: Healthy Black Man

Similar Names

Daelan | Dalan | Delaine | Delainy | Delane | Delaney | Delany | Delman | Dilan | Dolan |

Additional Names

Levi | Eliza | Janna | Mahteab | Mysti | Sakari | Nastassia | Saron | Galia | Suhaila | Eugena | Louvel | Eriphyle | Suresh | Mustanen |