A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Zhorah

The first name Zhorah is of Russian origin. It is often a boy name. It has the following meaning(s):

Russian: Farmer

Similar Names

Zarah | Zerah | Zorah | Zahirah | Zahrah | Zora |

Additional Names

Sylvina | Giloh | Elah | Talen | Yule | Hahnee | Eryk | Zenas | Yalena | Dael | Harry | Zeuxippe | Rogan | Dian | Melody |