A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Yukiko

The first name Yukiko is of Japanese origin. It is often a girl name. It has the following meaning(s):

Japanese: Snow Child (Born in December)
Japanese: Snow Child

Similar Names

Yokio | Yuki | Yukio | Yuko |

Related Names

Yokio  (Japanese)
Boy Who Goes His Own Way, Ambitious (Yuki, Yukiko)

Additional Names

Laveda | Vargovie | Moketaveto | Tamnais | Lebonah | Tamara | Matia | Modestine | Perren | Swanhild | Krikor | Egil | Azzai | Garran | Medwin |