A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Xanthe

The first name Xanthe is of Latin, Greek origin. It is often a girl name. It has the following meaning(s):

Latin: A Amazon
Greek: Blond
Greek: Blonde, Yellow
Greek: Golden Yellow (Xantha)

Similar Names

Xanti | Xanto | Xantha | Xanthia |

Additional Names

Apekshit | Rachelle | Karolina | Omar | Naznin | Odessa | Janine | Kiera | Cidro | Blanford | Erik | Kumani | Acenath | Dannia | Aracely |