A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Terrys

The first name Terrys is of English origin. It is often a boy name. It has the following meaning(s):

English: Son of Terrell

Similar Names

Tedros | Tereus | Teris | Terris | Terriss |

Additional Names

Launcelot | Lehabim | Edwin | Trilok | Rafael | Lonzo | Vanna | Wikitoria | Shuppim | Augusta | Apulia | Apocalypse | Deidra | Bjorn | Raison |