A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Tadashi

The first name Tadashi is of Japanese origin. It is often a boy name. It has the following meaning(s):

Japanese: Right, Correct, Accurate

Similar Names

Tadhg | Tadzi | Takeshi | Taksha | Tasha | Tekeshi | Thahash | Toshi | Takouhi | Tashi |

Additional Names

Miki | Euryganeia | Viktoria | Daimhin | Jerad | Maximos | Sarita | Badarinath | Alzena | Devra | Wilfrida | Jaime | Kotkel | Warwyk | Justine |