A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Slayton

The first name Slayton is of English origin. It is often a boy name. It has the following meaning(s):

English: From the Valley Farm

Similar Names

Salton | Shelton | Skelton | Slaton |

Additional Names

Kaila | Louisa | Wolfe | Chisholm | Parnella | Valentin | Paula | Angus | Jacqueleen | Zenina | Kathleen | Eneas | Stella | Gabbatha | Roque |