A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Shashikant

The first name Shashikant is of Indian origin. It is often a boy name. It has the following meaning(s):

Indian: moon stone

Similar Names

Shakunt |

Additional Names

Gaile | Hemera | Weston | Wendy | Aline | Ilona | Japho | Tyrelle | Jonah | Laci | Luane | Anitra | Eulalie | Zada | Aliz |