A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Paki

The first name Paki is of African, Egyptian origin. It is often a boy name. It has the following meaning(s):

African: Witness (In South African)
Egyptian: Witness

Similar Names

Paco | Pafko | Page | Pax | Paz | Pakwa | Paza | Pazi | Pazia |

Additional Names

Allayne | Capaneus | Mithun | Ilepsie | Hilda | Emilia | Wienczyslaw | Colm | Ferenc | Delia | Tyrell | Mariza | Gair | Cirilio | Sohalia |