A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Orelia

The first name Orelia is of English origin. It is often a girl name. It has the following meaning(s):

English: Golden

Similar Names

Orel | Orell | Orali | Oralia | Oralie | Orella | Orla | Orli |

Related Names

Dorelia  (Greek)
Gift

Additional Names

Patty | Illius | Toshiro | Lina | Glorianna | Hamid | Kyrk | Cerise | Katharine | Yo | Kendel | Xiang | Valentyn | Nona | Annawan |