A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Nitara

The first name Nitara is of Hindu origin. It is often a girl name. It has the following meaning(s):

Hindu: Having Deep Roots

Similar Names

Netar | Natara | Nathara | Netra | Nidra | Nudara |

Additional Names

Ah | Loni | Chevalier | Wilson | Kineta | Liam | Vemados | Nin | Wardley | Subhaga | Daylin | Zafar | Mustanen | Vito | Alec |