A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Mo'mina

The first name Mo'mina is of Muslim origin. It is often a girl name. It has the following meaning(s):

Muslim: Faithful. Truly Believing

Similar Names

Mona | Mahina | Maina | Mamia | Manina | Mina | Moana | Moanna | Mohini | Moina |

Additional Names

Albinka | Mayfield | Ortensiana | Torsten | Tomas | Xalvador | Kanchana | Ahomana | Bochim | Casperia | Latimer | Metea | Wilfredo | Fremont | Segar |