A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Midori

The first name Midori is of Japanese origin. It is often a girl name. It has the following meaning(s):

Japanese: Green (Miki,Mika, Mikke, Mikki)
Japanese: Green

Similar Names

Mador | Madora | Madri | Medora |

Additional Names

Baseem | Golding | Olwyn | Katrine | Devri | Oscar | Seoc | Essie | Senon | Jehozadak | Brady | Brita | Adelaide | Abyaz | Hayden |