A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Malchiel

The first name Malchiel is of Biblical origin. It is often a boy name. It has the following meaning(s):

Biblical: God is My King; or Counselor

Additional Names

Chandrashekhar | Shinab | Bailee | Badr Aldin | Ada | Kerry | Zamir | Bowen | Devota | Sherlock | Joran | Ian | Kolya | Priapus | Ohitekah |