A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Kolli

The first name Kolli is of Norse origin. It is often a boy name. It has the following meaning(s):

Norse: Dark

Similar Names

Kali | Kallai | Kalle | Kalli | Kelii | Kell | Kelle | Kelli | Kellie | Kelly |

Additional Names

Margolo | Olive | Eugenie | Kavi | Matias | Ritter | Millo | Aegeon | Ravikiran | Kathryn | Aloha | Kaloosh | Carmine | Rutland | Karim |