A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Harshad

The first name Harshad is of Indian origin. It is often a boy name. It has the following meaning(s):

Indian: one who gives pleasure

Additional Names

Eliane | Takiyah | Kasey | Naasi | Elisha | Swain | Oma | Burgess | Ginny | Guruputra | Pananjay | Bakhtaawar | Anaadi | Jaeson | Leonard |