A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Hallgerd

The first name Hallgerd is of Norse origin. It is often a girl name. It has the following meaning(s):

Norse: Half Protected

Similar Names

Hallgerda |

Related Names

Hallgerda  (Norse)
Half Protected

Additional Names

Cailean | Anir | Libra | Golding | Carlotta | Asha | Kesler | Tereus | Genrazy | Harry | Oamra | Fonso | Coretta | Peta | Grazia |