A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Gordania

The first name Gordania is of Scottish origin. It is often a girl name. It has the following meaning(s):

Scottish: Heroic

Similar Names

Gordain | Gordan | Gordon | Gardenia | Giordana | Gordana | Gradana |

Additional Names

Caradoc | Mythily | Katie | Prestin | Gilmore | Beatty | Bernhald | Uni | Wuti | Miller | Kriemhilda | Covyll | Das | Haruphite | Leigb |