A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Daisi

The first name Daisi is of French, English origin. It is often a girl name. It has the following meaning(s):

French: Daisy
English: Day's Eye. A Flower Name

Similar Names

Dacso | Daksh | Das | Dasa | Dash | Desi | Dis | Dishi | Daisey | Daisie |

Related Names

Daisie  (English)
Day's Eye. A Flower Name
Daisy  (English)
Name of a Flower, (Daisi, Dazi, Daizi)

Additional Names

Shelley | Nata | Renie | Klarika | Gloriane | Leal | Gowon | Nyle | Kimi | Sarwar | Kevan | Ronaldo | Leslie | Bianca | Teodoro |