A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Benton

The first name Benton is of English origin. It is often a boy name. It has the following meaning(s):

English: Settlement in a Grassy Place

Similar Names

Bondon | Boynton | Buinton |

Additional Names

Nipun | Waldron | Kailey | Raffaello | Bhu | Cianna | Evia | Hama | Shaina | Celeste | Hallie | Kotkel | Iakovos | Tuketu | Zemaraim |