A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Apolline

The first name Apolline is of French origin. It is often a girl name. It has the following meaning(s):

French: Gift from Apollo

Similar Names

Apollon | Apollonia | Apollyon | Abellone | Apollina | Appolina | Appoline | Avelaine | Aveline |

Additional Names

Vanda | Jarmuth | Kathy | Amarakeerthi | Shepherd | Jazer | Sheshebens | Lilac | Pavan | Aman | Dierdra | Barbara | Ambra | Luvina | Tonia |