A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Amosa

The first name Amosa is of Hawaiian origin. It is often a boy name. It has the following meaning(s):

Hawaiian: Variant of Amoka: Strong (Hawaiian Interpretation of the Name Amos)

Similar Names

Amasa | Amasai | Amasia | Amasya | Ames | Amish | Amogh | Amok | Amoka | Amos |

Additional Names

Kerwin | Elizabet | Samar | Jamaal | Satyendra | Ravid | Earie | Georg | Shaktar | Corinne | Aieeda | Gizus | Dinesh | Mayfield | Cornall |