A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Amorica

The first name Amorica is of English origin. It is often a girl name. It has the following meaning(s):

English: Ancient Name for Britain

Similar Names

Amerigo | Amaris | Amarisa | Amarise | Amarissa | America | Americus |

Additional Names

Tale | Antaios | Memnon | Karlesha | Utano | Ezer | Sativola | Taini | Elenitsa | Menw | Karon | Ulysses | Arun | Gallia | Irmine |