A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Alesia

The first name Alesia is of Greek origin. It is often a girl name. It has the following meaning(s):

Greek: Helper

Similar Names

Aleka | Aleksi | Aleksis | Alexi | Alexio | Alexis | Alecia | Aleecia | Aleesha | Aleeza |

Additional Names

Matyas | Sullivan | Cibor | Ola | Fortunatus | Leila | Einri | Fidelis | Prasata | Eutychus | Eny | Napoleon | Maqsood | Leotie | Elijah |