A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Agaton

The first name Agaton is of Swedish origin. It is often a girl name. It has the following meaning(s):

Swedish: Pure

Similar Names

Acton | Agoston | Aiston | Ashton | Aston | Axton |

Additional Names

Caesar | Antonius | Vestar | Lacey | Pallaton | Konstantin | Marcus | Chebar | Eleni | Tillie | Seifred | Vajezatha | Axelle | Lucas | Apiatan |