A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Aafreeda

The first name Aafreeda is of Muslim origin. It is often a girl name. It has the following meaning(s):

Muslim: Variant of Afreda: Created. Produced

Similar Names

Afreda | Afrida |

Additional Names

Radhwaan | Ishaq | Stanley | Martyn | Rayman | Yumi | Tom | Carlota | Shamima | Joan | Maggy | Tejas | Salvatore | Platt | Jayme |