A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Xexilia

The first name Xexilia is of American origin. It is often a girl name. It has the following meaning(s):

American: Blind

Similar Names

Xylia |

Additional Names

Dario | Neason | Solanio | Maadiah | Druce | Agnek | Ligia | Ithmah | Duartr | Raymond | Eddie | Anastasius | Hercules | Cecrops | Faraji |