A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Xeveria

The first name Xeveria is of Spanish origin. It is often a girl name. It has the following meaning(s):

Spanish: Owns a New House

Similar Names

Xever | Xaviera | Xavierra | Xevera |

Additional Names

Aradhak | Chizkia | Ravi | Callia | Benkamin | Divya | Kady | Holde | Raghnall | Kozue | Faegan | Marques | Fai | Alona | Mona |