A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Xaviere

The first name Xaviere is of French origin. It is often a girl name. It has the following meaning(s):

French: New House

Similar Names

Xavier | Xever | Xaviera | Xavierra | Xavierre | Xevera |

Additional Names

Ian | Ketaki | Violenta | Kanika | Nutan | Ioanna | Mitsu | Esma | Simone | Tormod | Julio | Ciarda | Fitz Simon | Arianna | Ghasan |