A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Tolman

The first name Tolman is of English origin. It is often a boy name. It has the following meaning(s):

English: Collects Taxes

Similar Names

Talmai | Tellan | Tilian | Tillman | Tilman | Tolan | Telma |

Additional Names

Noreen | Titania | Fidelio | Iqbaal | Sande | Gabrielle | Yehudi | Lludd | Rogelio | Aphra | Akenehi | Margerie | Gittaim | Etty | Ernie |