A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name T'iis

The first name T'iis is of Native American origin. It is often a boy name. It has the following meaning(s):

Native American: Cottonwood (Navajo)

Similar Names

Takis | Tass | Teos | Titos | Titus | Tyeis | Tess | Thais |

Additional Names

Karleigh | Scelftun | Isleta | Jenene | Pashenka | Sai | Michon | Masud | Vasyklo | Larissa | Samina | Euan | Fearchar | Nana | Eileen |