A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Nikkie

The first name Nikkie is of English origin. It is often a girl name. It has the following meaning(s):

English: Abbreviation of Nicole, Meaning Victory

Similar Names

Niki | Nikka | Nikki | Nikko | Nikkos | Nicki | Nickie | Nike | Nixie |

Additional Names

Polak | Karla | Ryons | Devona | Drusilla | Naida | Doughall | Montana | Daniel | Palmer | Ema | Wemilat | Rigmora | Annapurna | Sylvie |