A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Na'imah

The first name Na'imah is of Muslim origin. It is often a girl name. It has the following meaning(s):

Muslim: Variant of Na'Ima: Comfort. Happiness. Benefit. Tranquility. Peace

Similar Names

Naaman | Nahma | Naim | Na'im | Naamah | Naeemah | Naia | Na'ima | Naiya | Ni'mah |

Additional Names

Sunny | Elba | Tomas | Rihana | Mahapadma | Einhardt | Iokina | Cheveyo | Ubaadah | Kingsley | Kaitlin | Gwynn | Peterson | Ragnara | Fynballa |