A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Kabili

The first name Kabili is of African origin. It is often a boy name. It has the following meaning(s):

African: Possession
African: Possession

Similar Names

Kafil | Kapil | Kapila |

Additional Names

Krelis | Kynan | Nemausus | Lucio | Grazinia | Xylia | Isidora | Molimo | Garaitz | Calldwr | Tait | Nasik | Ciri | Osmund | Gordan |