A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Meaning of the Name Asfoureh

The first name Asfoureh is of Arabic origin. It is often a girl name. It has the following meaning(s):

Arabic: Bird

Similar Names

Asfour |

Additional Names

Chinara | Hutton | Baalah | Eorl | Asia | Aloys | Sashenka | Aili | Jennis | Thurston | Pascual | Shurik | Alexi | Zakaa' | Adelhard |